Adwokat Legionowo
Znajdujesz się  »  Strona Główna  »  Obsługa osób fizycznych
 

Obsługa osób fizycznych

Kancelaria Adwokacka w Legionowie - adwokat Bonifacy Bąk oraz adwokat Sebastian Bąk oferuje pomoc prawną osobom fizycznym, w szczególności porady prawne oraz pomoc z następujących dziedzin:

Prawo cywilne, spadkowe i rodzinne

 • Sprawy o rozwód,
 • Sprawy spadkowe ( stwierdzenie nabycia spadku, zachowek,  dział spadku),
 • Dochodzenie roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, w tym w stosunku do zakładów ubezpieczeniowych,
 • Obsługa w postępowaniach sądowych zwykłych, nakazowych i upominawczych,
 • Pomoc prawna w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
 • Pomoc w toku postępowań egzekucyjnych,
 • Windykacja należności, tj.  reprezentowanie klientów przed wytoczeniem sprawy, przed sądami oraz w toku postępowania egzekucyjnego.

Prawo karne

 • Obrona w postępowaniach karnych,
 • Reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń majątkowych od sprawców przestępstw.

Nieruchomości

 • Odzyskiwanie nieruchomości,
 • Zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub odszkodowań za wywłaszczenie,
 • Reprezentowanie osób w sporach dotyczących wad budynków w stosunku do firm budowlanych oraz deweloperów,
 • Due diligence nieruchomości (audyt prawny nieruchomości),
 • Opiniowanie umów zawieranych z deweloperami,
 • Pomoc w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz spółdzielniami mieszkaniowymi,
 • Opracowywanie umów najmu lokali, w tym umów najmu okazjonalnego,
 • Przygotowywanie projektów umów sprzedaży nieruchomości,
 • Obsługa prawna inwestycji budowlanych.
 

Kancelaria Adwokacka

Adwokaci zajmują się sprawami z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oferując obronę w sprawach prowadzonych przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Sądem Apelacyjnym oraz zastępstwem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

We speak english

Adwokaci zajmują się sprawami z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oferując obronę w sprawach prowadzonych przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Sądem Apelacyjnym oraz zastępstwem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 
©2024 Twojadwokat.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/17/173196
Projekt i realizacja: Kilos.pl