Adwokat Legionowo
Znajdujesz się  »  Strona Główna  »  O Nas
 

O Nas

Kancelaria rozpoczęła działalność w 1993 roku. Siedziba kanclearii znajduje się przy ul. Sobieskiego 47 D w Legionowie vis a vis Sądu Rejonowego w Legionowie.

Adwokat Bonifacy Bąk jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Wydział Prawa. Obronił tytuł magistra prawa w 1972 roku z wyróżnieniem. Następnie prowadził zajęcia na Wydziale Prawa z zakresu Prawa Karnego. Zamieszkał w Legionowie w 1978 roku, gdzie pracując w Urzędzie Miasta Legionowo współpracował w tworzeniu dzisiejszego miasta Legionowo.

Adwokat Sebastian Bąk jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, gdzie studiował na Wydziale Prawa i uzyskał tytuł magistra prawa w 2007 roku, oraz na Wydziale Zarządzania i Finansów i uzyskał tytuł magistra ekonomii w 2003 roku. Mieszkając w USA studiował w Middlesex County College New Jersey w latach 1995-1996. Następnie na Uniwersytecie Stanu Floryda zdał egzaminy ACT i SAT oraz egzamin TOEFL w 1996.
Ukończył 3 lata studiów magisterskich Politechniki Warszawskiej w 1995 roku.

Adwokaci zajmują się sprawami z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oferując obronę w sprawach prowadzonych przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Sądem Apelacyjnym oraz zastępstwem w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Adwokaci prowadzą sprawy z zakresu prawa cywilnego reprezentując osoby fizyczne i prawne w np.: w sprawach spadkowych, dochodzenia roszczeń materialnych, o zapłatę, w sprawach dotyczących nieruchomości – wyjście ze współwłasności, podziały, zasiedzenia, eksmisje, sprawy związane z różnorodnymi umowami cywilno prawnymi, sprawach prawa rodzinnego - alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z małoletnimi, w sprawach gospodarczych, w sprawach rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów i usług np. budowlanych, wad samochodów używanych.

W Kancelarii Adwokackiej przygotowywane są opinie prawne na zlecenie dotyczące konkretnych zagadnień prawnych przedstawionych przez klientów, jak również przygotowywane komplety pism sądowych inicjujących postępowania, tworzone są i sprawdzane umowy np. zlecenie, najmu lokalu, dzierżawy dla konkretnych ustaleń i warunków.

Kancelaria reprezentuje osoby mające stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski, ale przeprowadzającymi sprawy na miejscu w Polsce.

Adwokaci reprezentują osoby mające stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski, ale przeprowadzającymi sprawy na miejscu w Polsce.
Adwokaci oferują pomoc uzyskają również osoby anglojęzyczne oraz przygotowuje ekspertyzy i opinie dla celów procesowych sądów zagranicznych.

 

Kancelaria Adwokacka

Adwokaci zajmują się sprawami z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oferując obronę w sprawach prowadzonych przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Sądem Apelacyjnym oraz zastępstwem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

We speak english

Adwokaci zajmują się sprawami z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oferując obronę w sprawach prowadzonych przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Sądem Apelacyjnym oraz zastępstwem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 
©2024 Twojadwokat.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2/27/171322
Projekt i realizacja: Kilos.pl